Nạp carot teamobi

Đơn sẽ thành công sau 30 giây và bắn ngọc thẳng vào Game, bạn chỉ việc chờ kiểm tra xem vào Ngọc chưa, nếu quá 1 phút chưa thấy nhận được Ngọc, hãy báo với Admin ở góc chat bên phải màn hình để xử lý lại, vì có thể đơn bị lỗi hoặc báo Telegram 0358888061 

- Bảng giá nạp lượng Teamobi Tại đây

Avatar 3 Chiết khấu Số tiền
50,000 đ 21% 39,500đ
100,000 đ 21% 79,000đ
200,000 đ 21% 158,000đ
500,000 đ 21% 395,000đ
1,000,000 đ 21% 790,000đ