Nạp Thẻ Siêu Rẻ (NTSR)

Đổi thẻ cào thành tiền mặt uy tín chiết khấu tốt. Mua thẻ cào chiết khấu cao. Hỗ trợ thanh toán momo/atm, nạp rút tiền tự động 247 free phí.

Đổi Thẻ Cào Thành Tiền Mặt

- Sản lượng 500k/ngày hoặc kết nối api lên ngay Vip/Api.

- Min rút 10k auto 24/7 free phí. Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ.

- Thống kê sản lượng Tại đây. Tham gia nhóm thông báo Tại đây 

Chat support trực tiếp góc phải màn hình hoặc Telegram 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13 % 13 % 12.5 % 12.1 % 12.1 % 12.1 % 12 % 13.5 % 13.5 %
Vip/Api 12.5 % 12.5 % 12 % 11.6 % 11.6 % 11.6 % 11.5 % 13 % 13 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 11.3 %
Vip/Api 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10.8 %
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 11 % 11 % 11 % 11 % 11 %
Vip/Api 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11 % 11 % 10.7 % 11 % 11 % 11 % 10.7 % 11 % 11 %
Vip/Api 10.5 % 10.5 % 10.2 % 10.5 % 10.5 % 10.5 % 10.2 % 10.5 % 10.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18 % 15 % 15.5 % 15.5 %
Vip/Api 18 % 18 % 18 % 18 % 17.5 % 14.5 % 15 % 15 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 11.5 % 14 % 14 % 16 %
Vip/Api 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 11 % 13.5 % 13.5 % 15.5 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 14.5 % 15 % 15 % 15 %
Vip/Api 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14 % 14.5 % 14.5 % 14.5 %
Nhóm 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11 % 11 % 10 % 10 % 10 %
Vip/Api 10.5 % 10.5 % 9.5 % 9.5 % 9.5 %
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 11 % 11 % 10.5 % 10.5 % 10 %
Vip/Api 10.5 % 10.5 % 10 % 10 % 9.5 %
Nạp Tiền Điện Thoại Chiết Khấu Tốt

- Nạp tuop cà rốt của Teammobi chiết khấu đến 21% tốc độ 5 giây xong ( Tại đây )

- Nạp điện thoại chiết khấu tốc độ nhanh siêu mượt và đầy đủ khuyến mãi cho các nhà mạng