Đổi thẻ cào thành tiền mặt

- Min rút tiền 10k tự động miễn phí 24/24 cả lễ tết ! Điều kiện nâng hạng Vip/Pr: Click để xem

- Kiếm tiền hoa hồng Tại đây 

- Tiếp nhận toàn bộ Api xả thẻ, thời vụ, chọn lọc mệnh giá và không khóa tài khoản nào các bên yên tâm kết nối. Đăng ký Đại lý, Đối tác nhanh gọn hợp tác lâu dài   

- Sai mệnh giá -50% mệnh giá nhỏ. Thống kê sản lượng Tại đây.

- Channel Telegram thông báo ví NTSR 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 18.5% 18.5% 18.5% 13% 13% 13.5% 13.5% 16.5% 16.5%
Vip/Pr 18% 18% 18% 12.5% 12.5% 13% 13% 16% 16%
Siêu Vip 17% 17% 17% 11% 11% 12% 12% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Vip/Pr 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Siêu Vip 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Vip/Pr 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
Siêu Vip 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5%
Vip/Pr 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
Siêu Vip 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Vip/Pr 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Siêu Vip 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17%
Vip/Pr 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5%
Siêu Vip 16% 16% 16% 16% 16%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
Vip/Pr 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5%
Siêu Vip 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Vip/Pr 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
Siêu Vip 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
Nạp Carot Teammobi, Nạp tiền điện thoại, Data CK 21% ( Có API kết nối )

- Nạp tuop cà rốt của Teammobi chiết khấu lên đến 25% tốc độ 5 giây xong. Bảng giá nạp lượng nhận được khi nạp Game Teamobi ( Click để xem )

- Có API nạp Topup cho các bên cần kết nối ( Click tại đây )

- Đăng ký Data, Thanh toán tiền Điện thoại trả trước, trả sau chiết khấu lên đến 15%. Thanh toán hóa đơn Tiền điện nhanh gọn