Đổi thẻ cào thành tiền

Chú ý:

- Thẻ Zing đang chiết khấu siêu tốt auto 1s.

- Min rút 10k auto miễn phí. Sai mệnh giá -30% mệnh giá nhỏ hơn.

- Thống kê sản lượng Tại đây. Tham gia kênh thông báo chiết khấu Ví NTSR 

Chat support trực tiếp góc phải màn hình hoặc Tại Đây 

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.5% 12.5% 12.5% 10.5% 10.5% 12.5% 12.5% 13.5% 13.5%
Vip/Api 12% 12% 12% 10% 10% 12% 12% 13% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 13.5%
Vip/Api 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 13%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 19.5% 19.5% 19.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Vip/Api 19% 19% 19% 18% 18% 18% 18% 18%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
Vip/Api 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Vip/Api 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Vip/Api 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 21.5%
Vip/Api 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ
Thành viên 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
Vip/Api 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Vip/Api 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%
Nạp Carot Teammobi, Nạp tiền điện thoại, Data CK 21% ( Có API kết nối )

- Nạp tuop cà rốt của Teammobi chiết khấu lên đến 25% tốc độ 5 giây xong. Bảng giá nạp lượng nhận được khi nạp Game Teamobi ( Click để xem )

- Có API nạp Topup cho các bên cần kết nối ( Click tại đây )

- Đăng ký Data, Thanh toán tiền Điện thoại trả trước, trả sau chiết khấu lên đến 15%. Thanh toán hóa đơn Tiền điện nhanh gọn