Tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop game và Web dịch vụ

Ngày đăng: 04-01-2023 Đã xem: 23409

Tài liệu mới nhất xem tại đây

1. HƯỚNG DẪN API ĐỔI THẺ CÀO 

  • GỬI THẺ

1.1 Các đinh nghĩa:

  • https://napthesieure.vn là website cung cấp api tẩy thẻ mà bạn muốn kết nối.
  • partner_id và partner_key tự đăng ký tự động tại đây Sau đó chat CSKH để được kích hoạt.

1.2 Thông tin cấu hình kết nối

Bạn mở file config.php và điền giá trị, ở ví dụ này chúng tôi có giá trị được cấp như sau:

       $url = 'https://napthesieure.vn/chargingws/v2';

        $partner_id = '7908566351';

        $partner_key = '9da6fab8bb728a5b024b3126f53a90ef';

1.3 Thông tin gửi mã thẻ qua api gồm:

telco

Mã nhà mạng. Do bên website cấp

Bắt buộc

code

Mã nạp

Bắt buộc

serial

Seri thẻ

Bắt buộc

amount

Mệnh giá thẻ

Bắt buộc (nếu là đổi thẻ nhanh thì ko bắt buộc, ví dụ GATE)

partner_id

Mã kết nối api do bên website cấp

Bắt buộc

sign

Mã hóa bảo mật  (chú ý: chỉ nhà mạng in hoa, các ký tự khác là in thường, làm đúng theo thứ tự)

- Chuẩn mã hoá MD5, thứ tự mã hóa chữ ký: partner_key + code + command + partner_id + request_id+serial+telco 

Bắt buộc

command

Lệnh

Bắt buộc

request_id

Mã đơn hàng của bên bạn

bắt buộc

 

Telco có định dạng: VIETTEL, VINAPHONE, MOBIFONE, VNMOBI, ZING, GARENA, GATE, VCOIN. Vui lòng gửi đúng định dạng in hoa.

Ví dụ thông tin gửi lên như sau:

$datapost['telco'] = 'VIETTEL';

$datapost['code'] = '9999999999999';

$datapost['serial'] = '6666666666';

$datapost['amount'] = '100000';

$datapost['request_id'] = '1234';

$datapost['partner_id'] = '15857545515';

$datapost['command'] = 'charging';

$datapost['sign'] = '34fkdsjhgdsfl34238dfdjh34dfd2e';

 

Lưu ý command là lệnh gửi đến hệ thống

Đổi thẻ -> command = charging

Check thẻ -> command = check

Sau khi gửi lên thành công, hệ thống sẽ trả về cho bạn kết quả ở dạng Json như sau:

stdClass Object

(

    [status] => 99

    [message] => Thẻ đã gửi thành công và đang chờ xử lý

    [code] => 9999999999999

    [serial] => 10001796141928

    [telco] => VIETTEL

    [declared_value] => 100000

    [value] =>

    [receive_amount] =>

    [request_id] => 817633220

    [trans_id] => 64

    [sign] =>

)

 

declared_value  : là mệnh giá bạn khai báo cho chúng tôi

value: là mệnh giá thực mà chúng tôi kiểm tra được

 

1.4 Các trạng thái

Ở đây chỉ đưa ra các trạng thái chính, còn các trạng thái khác là thông báo lỗi.   

Status

    ///99 = CHỜ

    /// 1 = THẺ ĐÚNG

    /// 2 = THẺ SAI MỆNH GIÁ

    /// 3 = THẺ LỖI

    /// 4 = BẢO TRÌ

- Mẫu log thực tế các trạng thái:

+ Thẻ chờ:

{"status":99,"message":"Th\u1ebb \u0111ang ch\u1edd x\u1eedl\u00fd","request_id":"43950","declared_value":20000,"value":null,"amount":12600,"code":"816815546262524","serial":"10002136142286","telco":"VIETTEL","trans_id":269767,"callback_sign":"1974535b6f38716f49b1cc3d1bed1b9c"}

+ Thẻ đúng:

{"status":1,"message":"Th\u1ebb\u0111\u00fang","request_id":"32051","declared_value":50000,"value":50000,"amount":36500,"code":"614874611547206","serial":"10001197841955","telco":"VIETTEL","trans_id":269752,"callback_sign":"1ddeae26472328327ed7ef944be34daf"}

+ Thẻ sai mệnh giá: Khai mệnh giá 20k, thực tê mệnh giá 10k

{"status":2,"message":"Th\u1ebb sai m\u1ec7nhgi\u00e1","request_id":"890676711","declared_value":20000,"value":"10000","amount":4410,"code":"716527274724352","serial":"10003945623426","telco":"VIETTEL","trans_id":269629,"callback_sign":"1fd0f2b14ff39e612ee411b4968df077"}

+ Thẻ lỗi: Là mã thẻ sai hoặc đã sử dụng

{"status":3,"message":"Th\u1ebbl\u1ed7i","request_id":"75860","declared_value":50000,"value":0,"amount":0,"code":"213220993383378","serial":"10002043319423","telco":"VIETTEL","trans_id":269627,"callback_sign":"bfcb25c8e10844ee98bbad4a48ba24f5"}

+ Bảo trì: lỗi hệ thống hoặc nhà mạng lỗi

{"status":4,"message":"B\u1ea3otr\u00ec","request_id":"355498359","declared_value":50000,"value":0,"amount":0,"code":"940210495104805","serial":"10004940041805","telco":"VIETTEL","trans_id":269781,"callback_sign":"32452065db9c2099aa7376386d91d3d0"}

  • CALL BACK

Chữ ký bảo mật: md5( partner_key+card_code+card_serial )

Hệ thống cung cấp cho bạn một tiện ích trả kết quả tẩy thẻ thông qua hình thức POST. Sau khi admin xử lý thẻ thành công, hệ thống sẽ post thông tin kết quả về website của bạn gồm các dữ liệu như sau:

        array(

            'status'] = 1;

            'message'] = 'Thẻ đúng',

            'value'] =  '100000',

            'amount'] = '65000',

            'code'] = '76532234',

            'serial'] = '123567',

             'request_id' = '324234',

            'telco'] = 'VIETTEL',

        )

 

Bạn phải thêm đường dẫn nhận kết quả call back ở mục đăng ký Key tự động (Mục 1.2). Ví dụ: http://websitecuaban.com/callback.php

callback_sign là chữ ký xác nhận chính chủ được nhận kết quả. Cách tạo sign đã có hướng dẫn trong file code mẫu callback.php

 

Trạng thái:

1 => Thẻ đúng

2 => Thẻ đúng nhưng sai mệnh giá

3 => Thẻ không dùng được

99 => Thẻ chờ xử lý

- Mã KEY nhà mạng và định dạng thẻ cào

VIETTEL mã thẻ 15 số, seri 14 số

VINAPHONE mã thẻ 14 số, seri 14 số

MOBIFONE mã thẻ 12 số, seri 15 số

VNMOBI (Vietnammobi) mã thẻ 12 số

GATE mã thẻ 10 ký tự, seri 10 ký tự

ZING mã thẻ 9 ký tự, seri 12 ký tự

GARENA mã thẻ 9 ký tự, seri 16 ký tự

GATE mã thẻ 10 ký tự, seri 10 ký tự

VCOIN mã thẻ 12 ký tự, seri 12 ký tự

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ví Dụ:

Post  Nhận json (link hương dẫn )

https://documenter.getpostman.com/view/5740908/TVYJ5Ggr

------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://yourdomain.com/charge/callback?status=1&message=Thành công&request_id=989876&declared_value=50000&50000=50000&amount=25000&code=314688440422676&serial=10003395125761&telco=VIETTEL&trans_id=343424&callback_sign=17b118fe86852c52ea126c9537617f6d

--------------------------------------------------------------------------------------------------------